Decyzja o powierzeniu swojego dziecka opiece innych osób jest trudna. Wiąże się ona z zupełnie nową sytuacją zarówno dla rodziców, jak i dziecka. Rodziców, którzy mają prawo odczuwać niepokój o dziecko, z którym się rozstają. Dziecka, które ma prawo odczuwać lęk związany z opuszczeniem znajomego otoczenia i oddzieleniem od bliskich osób. Rozumiejąc emocje Państwa, jak i Waszych dzieci, otworzyliśmy żłobek, którego funkcjonowanie traktujemy jako misję. Misję, polegającą na stworzeniu warunków i atmosfery, które pozwolą Waszym dzieciom jak najłagodniej przejść przez  okres adaptacyjny, a później czerpać radość ze wspólnego przebywania z nami i z innymi dziećmi, odkrywania i uczenia się nowych rzeczy.

Niepubliczny Żłobek Akademia Uśmiechu został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dnia 2 lutego 2016r. pod NR 130.

Nadzór nad żłobkiem sprawuje:

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia:

Sekretariat WZD tel: 071/777-86-99

Fax: 071/777-79-94

E-mail: wzd@um.wroc.pl

884 003 220

ALEJA POPRZECZNA 1
WROCŁAW

Nasz żłobek oferuje bezpieczne i higieniczne warunki. Dysponujemy przestronnymi salami, jadalnią, zapleczem kuchennym i ogrodem. Budynek jest nowy, wszystkie pomieszczenia wykonane są w wysokim standardzie (spełniając jednocześnie wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej) oraz wyposażone w nowe meble i zabawki z atestami.

Akademia Uśmiechu zapewnia wychowankom profesjonalną opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00.

Oprócz radosnej, swobodnej zabawy i odpoczynku, maluchy biorą udział w następujących zajęciach:

Zajęcia językowe – rozwijają mowę dziecka, sprawne posługiwanie się przez dziecko słowami, komunikowanie swoich stanów i potrzeb. W ramach edukacji językowej oferujemy profilaktykę logopedyczną (ćwiczenia oddechowe, gimnastykę buzi i języka), bajkoczytanie i bajkoterapię oraz zabawy z językiem angielskim.

Zajęcia matematyczno-logiczne – rozwijają u dziecka myślenie logiczne oraz zamiłowanie do zagadek i łamigłówek. Służą temu zabawy o charakterze konstrukcyjno-manipulacyjnym.

Zajęcia muzyczne – rozwijają umiejętności słuchania i rozumienia muzyki oraz wyrażania siebie poprzez muzykę.  W ramach edukacji muzycznej oferujemy zajęcia umuzykalniające z elementami logorytmiki oraz muzykoterapię z elementami relaksacji.

Zajęcia plastyczne – rozwijają sprawność manualną oraz zdolności plastyczne dziecka, zapoznają go z różnymi technikami plastycznymi, a przede wszystkim stwarzają okazję do wyrażania siebie w procesie twórczym. Cel ten realizowany jest poprzez gry i zabawy plastyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem technik rozwijających sprawność manualną dziecka (np.: stemplowanie, malowanie palcami, dłońmi, tworzenie prac z użyciem materiałów o różnych fakturach).

Zajęcia przyrodnicze – mają na celu zainteresowanie dziecka przyrodą, kształtowanie szacunku i postawy opiekuńczej w stosunku do roślin i zwierząt. W trakcie zajęć dzieci obserwują i nazywają zjawiska przyrodnicze oraz uczą się odpowiedzialnej opieki nad roślinami i zwierzętami.

Zajęcia zdrowotne – promują zdrowy styl życia, kształtują umiejętność dbania o własną higienę i zdrowie. Cel ten realizowany jest poprzez trening czystości, poranną gimnastykę, gimnastykę ogólnorozwojową oraz zabawy grupowe na świeżym powietrzu.

Ponadto przykładamy dużą wagę do przebywania dzieci na świeżym powietrzu, wykorzystując do tego ogród z placem zabaw, a w przypadku najmłodszych dzieci – werandę.

Wymienione zajęcia pozwalają na:

 • poznawanie i kontrolowanie własnego ciała, nabywanie sprawności ruchowej,
 • nabywanie nawyków związanych z dbaniem o higienę i zdrowie,
 • obserwowanie i eksplorowanie otaczającego środowiska fizyczno-przyrodniczego, rozpoznawanie właściwości najbardziej charakterystycznych elementów, które je tworzą,
 • posługiwanie się językiem mówionym, coraz bardziej poprawnym i zrozumiałym przez innych,
 • nabywanie umiejętności wyrażania swoich myśli, uczuć, pragnień,
 • nabywanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej oraz rozwijanie kompetencji społecznych dziecka.

Z obecnością dziecka w naszym żłobku wiążą się następujące opłaty:

Jednorazowa opłata wpisowa, płatna w ciągu 7 dni od zapisu dziecka do żłobka.

Czesne, płatne z góry do 10. dnia każdego miesiąca, gwarantujące dziecku:

 • pobyt w żłobku w godzinach od 6:30 do 17:00,
 • uczestnictwo w zajęciach edukacyjno-wychowawczych,
 • udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów: logorytmicznych, muzycznych oraz z języka angielskiego,
 • obserwacje specjalistów: pedagoga, logopedy,
 • badania przesiewowe,
 • finansowanie okolicznościowych niespodzianek.

Opłata za wyżywienie, płatna z dołu do 10. dnia każdego miesiąca, po uwzględnieniu odliczeń za dni, w których dziecko było nieobecne.
Nasza kuchnia zapewnia dzieciom cztery posiłki dziennie:

 • śniadanie,
 • drugie śniadanie,
 • zupę,
 • drugie danie.

Opłaty za opiekę nad dziećmi wynoszą:

Czesne miesięczne 1500 zł
Opłata wpisowa 600 zł
Wyżywienie 15zł/dzień

884 003 220

UL. ALEJA POPRZECZNA 1
WROCŁAW

BIURO@AKADEMIAUSMIECHU.WROCLAW.PL

NAPISZ DO NAS:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości